Home Τεχνικές

Η τεχνική αυτή πριν από 14 χρόνια έφερε μία μικρή επανάσταση στην χειρουργική της σπονδυλικής στήλης γιατί προσέφερε την δυνατότητα ευρύτατης αποσυμπίεσης των νευρικών ριζών με ταυτόχρονη αποκατάσταση της σταθερότητας της σπονδυλικής στήλης μέσω τοποθέτησης ειδικών εμφυτευμάτων ανάμεσα στα σπονδυλικά σώματα.
Σε σχέση με την τεχνική PLIF ο νευρικός ιστός και οι μήνιγγες υφίστανται λιγότερους χειρισμούς και ο συνολικός όγκος των μοσχευμάτων που τοποθετούνται μεταξύ των σπονδυλικών σωμάτων είναι μεγαλύτερος και συνεπώς η σπονδυλοδεσία παρουσιάζει μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας.
Η ανατομικά αποκατάσταση του πλάγιου προφίλ της σπονδυλικής στήλης είναι καλύτερη λόγω αυξημένης δυνατότητας χειρισμών που η τεχνική προσφέρει.
Παραλλαγή της είναι η μίνι-TLIF
Ενδείξεις
Αστάθεια σπονδυλικής μονάδας
Σπονδυλολίσθηση
Τρηματική στένωση
Κεντρική και πλάγια σπονδυλική στένωση
Ευρεία δισκεκτομή με ανάγκη αποκατάστασης της δευτερογενούς αστάθειας
Διόρθωση της κύφωσης – αποκατάσταση της λόρδωσης της ΟΜΣΣ
Αναθεώρηση αποτυχημένων επεμβάσεων στην ΟΜΣΣ
Διόρθωση σκολίωσης
Τεχνικές απαιτήσεις
Μέσου επιπέδου
Πολύ καλή εκπαίδευση του χειρουργού στην συγκεκριμένη τεχνική και ιδιαίτερα στα κρίσιμα σημεία :
αποφυγή υπερφόρτισης των υλικών
μείωση του μυϊκού τραύματος
πολύ καλός καθαρισμός του μεσοσπονδύλιου δίσκου
σωστή εφαρμογή του διασωματικού υλικού
σωστή τεχνική ανάταξης (όπου αυτή προβλέπεται)
σωστή παρασκευή του νευρικού ιστού προς αποφυγή επιπλοκών

Είναι από τις παλαιότερες και πιο κλασικές τεχνικές αρθρόδεσης της σπονδυλικής στήλης.
Προβλέπει την αφαίρεση του μεσοσπονδύλιου δίσκου και την εφαρμογή στην θέση του ενός ευμεγέθους μοσχεύματος μέσω πρόσθιας προσπέλασης από την κοιλιακή χώρα.
Παλαιότερα ιδιαίτερα προσφιλής λόγω της εξοικείωσης των χειρουργών με την προσπέλαση αυτή (οι περισσότεροι χειρουργοί σπονδυλικής στήλης ήταν γενικοί χειρουργοί).
Λόγω ελλιπούς εκπαίδευσης χρησιμοποιείται σπανιότατα στον Ελλαδικό χώρο. Στην Ευρώπη αντίθετα χρησιμοποιείται πολύ συχνά λόγω της καλύτερης και πιο σφαιρικής εκπαίδευσης των χειρουργών.
Η τεχνική αυτή προσφέρει την δυνατότητα ευρύτατης αφαίρεσης του μεσοσπονδύλιου δίσκου, έμμεσης αποσυμπίεσης των νευρικών ριζών μέσω της αποκατάστασης του ύψους των μεσοσπονδύλιων τρημάτων με ταυτόχρονη αποκατάσταση της σταθερότητας και της λόρδωσης της σπονδυλικής στήλης.
Η τοποθέτηση ειδικών εμφυτευμάτων ανάμεσα στα σπονδυλικά σώματα που συμπληρώνεται με οπίσθια διαυχενική (βίδες και ράβδοι) ή με πρόσθια διασωματική (πλάκα – βίδες ή βίδες) σταθεροποίηση προσφέρει πολύ καλή σταθερότητα.
Σε σχέση με τις οπίσθιες τεχνικές σπονδυλοδεσίας (PLIF, TLIF) ο νευρικός ιστός και οι μήνιγγες δεν υφίστανται κανένα χειρισμό και ο συνολικός όγκος των μοσχευμάτων που τοποθετούνται μεταξύ των σπονδυλικών σωμάτων είναι μεγαλύτερος και συνεπώς η σπονδυλοδεσία παρουσιάζει μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας.
Για τους λόγους αυτούς η τεχνική είναι σχεδόν αναντικατάστατη όπου χρειάζεται αποφυγή επαφής με τα νεύρα (για παράδειγμα σε επανεπεμβάσεις όπου υπάρχει ουλώδης ιστός), πολύ καλή αποκατάσταση του ύψους του μεσοσπονδύλιου διαστήματος και η αποφυγή ψευδάρθρωσης όπως στις πολλαπλές αναθεωρητικές επεμβάσεις της σπονδυλικής στήλης.
Η ανατομική αποκατάσταση του πλάγιου προφίλ της σπονδυλικής στήλης είναι καλύτερη λόγω αυξημένης δυνατότητας χειρισμών που η τεχνική προσφέρει.
Ενδείξεις
Αστάθεια σπονδυλικής μονάδας
Σπονδυλολίσθηση (σε συνδυασμό με οπίσθια ανάταξη και σταθεροποίηση)
Τρηματική στένωση
Ευρεία δισκεκτομή με ανάγκη αποκατάστασης της δευτερογενούς αστάθειας
Διόρθωση της κύφωσης – αποκατάσταση της λόρδωσης της ΟΜΣΣ
Αναθεώρηση αποτυχημένων επεμβάσεων στην ΟΜΣΣ
Διόρθωση σκολίωσης (πάντοτε σε συνδυασμό με οπίσθια διόρθωση και σταθεροποίηση

Τεχνικές απαιτήσεις
Μέσου επιπέδου
Πολύ καλή εκπαίδευση του χειρουργού στην συγκεκριμένη τεχνική και ιδιαίτερα στα ακόλουθα κρίσιμα σημεία:
παρασκευή του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου (καλές αρχές γενικής χειρουργικής)
σωστή παρασκευή των αγγείων προς αποφυγή τραυματισμού των
πολύ καλός καθαρισμός του μεσοσπονδύλιου δίσκου
σωστή τεχνική αποκατάστασης της λόρδωσης
σωστή εφαρμογή του διασωματικού υλικού
σωστή τεχνική ανάταξης (όπου αυτή προβλέπεται)

Η μικροσκοπική δισκεκτομή είναι μία από τις πιο συχνές επεμβάσεις στην σπονδυλική στήλη.
Μέσω μίας μικρής τομής (3-4 εκ.), με χρήση μικροχειρουργικών εργαλείων και την βοήθεια οπτικού μικροσκοπίου, γίνεται αφαίρεση του τμήματος του μεσοσπονδύλιου δίσκου που πιέζει και προκαλεί ερεθισμό ή βλάβη ενός ή περισσότερων νευρικών ριζών.
Με αυτή την επέμβαση τα συμπτώματα πάρεσης και πόνου υποχωρούν πολύ γρήγορα και η μετεγχειρητική αποκατάσταση είναι σχεδόν πάντοτε πλήρης.
Είναι γνωστό ότι οι ασθενείς με μεγάλα ελλείμματα και σημαντική εκφύλιση του μεσοσπονδύλιου δίσκου είναι επιρρεπείς σε υποτροπές της δισκοκήλης σε ποσοστό έως και 27%. Οι ασθενείς αυτοί πρέπει να χειρουργηθούν και πάλι. Τις περισσότερες φορές, προς αποφυγή νέων προβλημάτων εφαρμόζουμε άλλες πιο ριζικές τεχνικές, όπως την σπονδυλοδεσία στις διάφορες μορφές της.
Μία νέα τεχνική επιτρέπει την μείωση των υποτροπών σε σημείο τέτοιο που στη σειρά των ασθενών μας που αντιμετωπίσθηκαν με τον τρόπο αυτό δεν παρουσιάστηκε καμία υποτροπή δισκοκήλης.
Η τεχνική είναι ίδια με την μικροσκοπική δισκεκτομή που προηγουμένως αδρά περιγράψαμε. Όταν γίνει η αφαίρεση της δισκοκήλης, στο έλλειμμα του ινώδους δακτυλίου εμφυτεύεται ένα προσθετικό υλικό (Barricaid®) που εμποδίζει την έξοδο νέου υλικού από τον δίσκο προς τον σπονδυλικό σωλήνα.
Το εμφύτευμα εφαρμόζεται με πολύ απλή και ασφαλή τεχνική ακριβώς στο σημείο που υπάρχει η βλάβη στον δίσκο χωρίς να χρειάζεται μεγαλύτερη τομή ή αφαίρεση υλικού. Ο χειρουργός μπορεί να αφήσει περισσότερο υλικό μέσα στον δίσκο γιατί δεν υπάρχει κίνδυνος αποβολής του προς τον σπονδυλικό σωλήνα. Οι λιγότεροι χειρισμοί στο εσωτερικό του μεσοσπονδύλιου δίσκου αποτρέπουν την περαιτέρω εκφύλιση του ιδίου.
Αυτό το εμφύτευμα έχει σχεδιαστεί για χρήση σε ασθενείς οι οποίοι είναι περισσότερο δραστήριοι, έχουν μεγαλύτερα ελλείμματα του ινώδους δακτυλίου (πάνω από 5-6mm σε οποιαδήποτε κατεύθυνση) και ψηλότερους δίσκους.

Σε σειρά 25 ασθενών μας παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα:

χωρίς Barricaid              με Barricaid

Χρόνος επέμβασης                     50’                                  60’

Απώλεια αίματος                 αμελητέα                     αμελητέα

Τραυματισμοί νεύρων               0                                     0

Υποτροπές                                   9%                              καμμία

Εμφύτευση στο επίπεδο Ο4/Ο5

Εμφύτευση στο επίπεδο Ο4/Ο5